Z nami Śpisz spokojnie... Usługi Księgowe.

OFERTA

Kompleksowa obsługa księgowa:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi głownej i ksiąg pomocniczych) na podstawie dostarczonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Weryfikacja wystawionych przez Klienta dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym.
  • Rozliczanie delegacji służbowych(polecenia wyjazdu, diety, ewidencja przebiegu pojazdu).
  • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta.
  • Sporządzanie ewidencji VAT.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych.
  • Konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste w siedzibie/biurze w zakresie bieżącej księgowości Klienta.